Peak District - pointduvue
DMU to Buxton approaches Furness Vale station.

DMU to Buxton approaches Furness Vale station.

MG5198