Florida & Georgia - pointduvue
Eastbound mixed freight in Folkston, Ga.

Eastbound mixed freight in Folkston, Ga.

RRcsxfolkstongeorgia