Florida & Georgia - pointduvue
Georgia & Florida RR (formerly Georgia-Florida Railnet) power in Thomasville, Ga.

Georgia & Florida RR (formerly Georgia-Florida Railnet) power in Thomasville, Ga.

RRgeorgiagfrrthomasville