Florida & Georgia - pointduvue
USSC switching Georgia Pacific in Lake Placid, Fl.

USSC switching Georgia Pacific in Lake Placid, Fl.

RRfloridalakeplacidscfeussc