Florida & Georgia - pointduvue
Southbound stack train in Folkston, Ga.

Southbound stack train in Folkston, Ga.

RRcsxfolkstongeorgia