Florida & Georgia - pointduvue
USSC wye outside the mill in Clewiston, Fl.

USSC wye outside the mill in Clewiston, Fl.

RRclewistonfloridascfeussc